11 Shtator 2021

  Kongresi i FUEN 2021 u organizua në mënyrën Hibrid

  Kongresi i 65 vjetorit të Unionit Federal të Kombeve Evropiane (FUEN) i organizuar nga pakica Sloven që jetojnë në Itali…
  23 Nëntor 2019

  Ndryshim nga Komunitetet për Zgjedhjet e Nënkryetarit të Komunës

  Me 18 Dhjetor 2018 Shoqata Unioni Rinor të Kosovës paraqiti një ankesë Avukatit të Popullit Hilmi Jashari me kërkesë që…
  18 Nëntor 2018

  Pjesa Autonome Territoriale e Gagauzisë ishte mikpritës i Mbledhjes së 5të të FUEN TAG

  Takimi i 5të vjetor i Grupit Punues të Bashkësive Federale të Kombeve të Evropës (FUEN) të Minoriteteve / Komuniteteve Turke…
  Back to top button